Share

2017 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları (Quotas of Bachelor's Degree Programs for Students From Abroad in 2017)

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Portalı için tıklayınız.

YÖS Sınavı Yapan Bazı Devlet Üniversiteleri

2017 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları (Quotas of Bachelor's Degree Programs for Students From Abroad in 2017)

Yalova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge  

Yalova University Directive For Admission of International Student

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzinleri Hakkında Bilgi Notu

İkamet İzni Video (Residence Permit Video)

E-ikamet Başvurusu için tıklayınız!

Başvuru Formu (Application Form)

2017 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Yerleştirme Sonuçları( Results of Bachelor's Degree Programs for Students From Abroad in 2017)

2016-2017  Güz Yarıyılı Katkı payı ve öğrenim ücretleri

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. ( The delay in the application made by mail will not be considered)

Yedek olarak yerleşen adaylara kabul mektubu gönderilmeyecektir.(The acceptance letter will not be sent to substitute students)

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU TAKVİMİ

APPLICATION CALENDAR FOR FOREIGN STUDENTS

10-14 Temmuz 2017

10-14 July 2017

Başvuru  (Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır)

Application(Applications will be made to the Student Affairs Office)

10 Ağustos 2017

10 August 2017

Asil ve Yedek Adayların ilanı (ÖİDB’nın web sitesinde ilan edilecektir)

The Announcement of the Candidates found successful and substitues( It will be announced at http://www.yalova.edu.tr/ogrenciisleridairebaskanligi)

05 Eylül 2017

05 September 2017

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Yeterlik Sınavı

Turkish Proficiency Exam for Foreign Student

06 Eylül 2017

06 September 2017

Türkçe Yeterlik Sonuçlarının İlanı

The Announcement of Turkish Proficiency Exam Results 

06 Eylül 2017

06 September 2017

Yabancı Dil Muafiyet, Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı

Exemption Foreign Language Proficiency and Placement Test

11-12 Eylül 2017

11-12 September 2017

Yabancı Uyruklu Asil Olarak Yerleşenlerin Kayıtları (ÖİDB Tarafından Yapılacaktır)

Registration of the officially Appointed Students (Registration will be made at Student Affairs Office)

 

13 - 15 Eylül 2017

13-15 September 2017

Yabancı Uyruklu Yedek Olarak Yerleşenlerin Kayıtları (ÖİDB Tarafından Yapılacaktır)

Registration of the Substitute Students (Registration will be made at Student Affairs Office)