Share

Tüm Harcama Birimlerimizin Dikkatine;

Harcama birimlerimiz tarafından, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminde “Taşınır Kontrol Yetkilisi” adı altında tanımlanan görev tanımının, taşınır kontrol yetkilisine tebliğ işleminden sonra, söz konusu personelin sisteme tanımlama işleminde, Başkanlığımızın İç Kontrol Müdürlüğü Biriminden destek alınabilecektir.

Bekir YOLAL                                                                            Nejla TÜRKDOĞAN

İç Kontrol Müdürü                                                                 İç Kontrol Görevlisi  

Dahili: 5839                                                                              Dahili: 5937

 

Başkanlığımızca “Taşınır Kontrol Yetkilisi” konulu, 09.05.2016 tarihli ve  214 sayılı yazımız için tıklayınız.