Share

2017 Yılı Performans Bütçe Merkezi İdari Birim Formları Hakkında

      Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli amaç ve hedefler doğrultusunda 2017 yılına ilişkin peerformans hedefleri belirlenmiş ve Üniversitemiz 2017 yılı Performans ve Performans Bütçe çalışmalarına başlanılmıştır.

    Bu nedenle geçen yıl da olduğu gibi, Üniversitemiz akademik ve idari birimlerince 2017 yılında ihtiyaç duyulacak olan ve Merkezi İdari Birimlerce karşılanması gereken tüm taleplerin, EK-1 de yer alan görev dağılımı dikkate alınarak EK-2 de yer alan MİB Talep Formları doldurulmak suretiyle belirlenmesi ve Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Merkezi İdari Birim Talep Formları için Tıklayınız.