Share

İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Çalışmaları Hakkında

    17.05.2016 tarihli ve 99 sayılı Senato Kararı ile “Yalova Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi” yürürlüğe konulmuş ve Üniversitemizde gerekli çalışmaları yürütmekle sorumlu olan Kalite komisyonu üyeleri belirlenmiştir. Kalite Komisyonunun ilk toplantısı İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere 30.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıda raporun hazırlanması safhasında sorumlu olan birimler tespit edilmiş, iç değerlendirme raporuna esas olmak üzere cevaplanması gereken soruların iki hafta süre süre içerisinde cevaplanmak üzere sorumlu birimlere gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

  Bu nedenle İç Değerlendirme Raporuna esas olmak üzere; cevaplandırılması gereken sorular birim bazında tasnif edilerek matris haline getirilmiştir. İlgili birimlerimizce İç Değerlendirme Raporu taslağındaki soruların mevcut durumu ortaya koyacak şekilde matrise göre cevaplandırılarak Üniversitemiz Kalite Komisyonu’na sunulmak üzere 13 Haziran 2016 tarihine kadar mail olarak sgdb@yalova.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

İç denetim değerlendirme raporundaki sorular için tıklayınız.

Rapordaki sorular ve cevaplandırmakla sorumlu birimler matrisi için tıklayınız.