Share

Hizmet Alımı İhaleleri ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı kanunun 13. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen üst limit tutarına (2016 Yılı için 213.072 TL) sahip mal ve hizmet alımı ihalelerinde elektronik ortamda teklif beyan usulüyle teklif alınması olanağı getirilmiştir. Konuyla ilgili mevzuat değişiklikleri aşağıdadır.


Hizmet Alımı İhaleleri ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. Bilgi için Tıklayınız.


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. Bilgi için Tıklayınız.


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Mayıs 2016 Tarihli ve 29724 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. Bilgi için Tıklayınız.