Share

Bölümümüz Öğretim Üyesi Fethi Güngör “Engellilere Yönelik Sivil Girişim” Toplantısına Katıldı

 

Dünya Engelliler Günü ve Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle İstanbul’da düzenlenen bir dizi etkinliğe katılan bölümümüz öğretim üyesi ve SBE Müdür Vekili Doç.Dr. Fethi Güngör, 11 Aralık 2016 Pazar günü “İslam Dünyası Ülkeleri Engellilere Yönelik Sivil Girişim” basın toplantısına da iştirak etti.

 

 

Arap STK’lar Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle İstanbul’da toplandı

 

Çoğunluğu Arap kökenli olup engellilerle ilgilenen gönüllü kuruluşların yöneticileriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinin katıldığı basın toplantısının ardından yapılan istişare toplantısında söz alan Güngör, özrün canda değil bedende olduğunu, kaldı ki ‘engel’in de ‘özel’ kardeşlerimizden değil, onlara ‘özel’ durumlarına uygun davranamayan toplumdan kaynaklandığını belirterek, bir Sosyal Hizmet bölümü öğretim üyesi olarak, oluşturulan girişime gönüllü danışmanlık desteği vereceğini ifade etti.

                  

 

Fethi Güngör “İslam Dünyası Ülkeleri Engellilere Yönelik Sivil Girişim” toplantısına katıldı

 

Özellikle iki yakın komşumuz olan Irak ve Suriye’de yaşanan ve çok uzun süren savaşların yüzbinlerce insanı ‘özel’ ilgiye muhtaç hale getirmesi sebebiyle başlatılan girişimin yerinde ve anlamlı olduğunun altını çizen Güngör, dönem başkanlığını Türkiye adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yürütmekte olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kamu, özel ve gönüllü sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak engelli envanteri hazırlamada ve ‘özel’ insanlarımıza rehabilitasyon hizmeti verilmesinde bu yeni girişimin önemli bir işlev ifa edeceğini ifade etti. Irak’ın ardından Suriye’de yakılan savaş ateşinin insanların temel hak ve hürriyetlerini topyekûn ihlal ve imha ettiğine dikkat çeken Güngör, katıldığı istişare toplantısında ‘özel’ ilgiye muhtaç hale gelen “engelli” insanlarımızla yakından ilgilenmenin insanlık borcu olduğunu anlatarak, asıl mücadelenin biteviye engelli insanlar üreten “engelli zihniyet” ile yapılmasının önem arz ettiğine dikkat çekti.