Share

"Okul Sosyal Hizmeti" Adlı Konferans

Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübünün düzenlemekte olduğu konferanslar dizisinin 11.si olan "Okul Sosyal Hizmeti" adlı konferans Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN  tarafınfan gerçekleştirildi.

 

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN Ankara Üniversitesi’nde “ Ailelerin Demografik Özellikleri Ve Bireysel Tutumlarının Sosyal Sorumlu Davranışları Üzerindeki Etkisi” konulu  doktora tezini 2000 yılında tamamladı. 2006 yılında YÖK’den  Sosyal Hizmet Doçenti ünvanını aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde profesörlük kadrosuna atandı. 2009-2010 yılında Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yaptı. 2011 yılında ABD Tenesse Üniversitesi Sosyal Hizmet Okulunda TÜBİTAK bursu ile “ABD Güney Doğu Eyaletlerinde Okullarda Akran Zorbalığı Ve Okul Sosyal Hizmetinin Önemi” konusunda post doktora çalişmasi yapti. 2013 yılında “Ankara Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Birimi”nin kuruculuğu ve sorumluluğunu yürüttü. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde naklen profesör kadrosuna atandı. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu ve müdürlüğüne atandı. Evli ve iki çocuk annesidir.Şu anda Hacettepe Üniversitesin de görev yapmaktadır.Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN okul sosyal hizmetinin yeni gündeme geldiğini fakat geçmişinin yüz yıl kadar öncesine dayandığını, yinede sosyal hizmet alanının diğer üniversitelerde istihdamının sağlanmasıyla okul sosyal hizmetininde trend haline geldiğini belirtti. ÖZKAN, Türkiye de okul sosyal hizmetinin zorunlu eğitimden sonra çocuklarda fırsat eşitliğini sağlamak şeklinde var olduğunu açıkladı. Ardından okul sosyal hizmetinin tarihçesinden,şu andaki gelişiminden ve var olduğu 43 ülkedeki durumlarından kısaca bahsetti.

 

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN, Okul sosyal hizmeti alanında çalışan bir sosyal çalışmacının nasıl ve nelere dikkat ederek çalışması gerektiğini,yapılan tedbirlerden,risk altındaki çocuklardan,koruyucu-önleyici,geliştirici-destekleyici,tedavi-rehabilite edici hizmetlerden,karşı karşıya gelinen durumlarda sadece birey yani çocuk odaklı olunmaması okula ve ailesine de bakılmasını kısaca 3 temel yönden bakılması gerektiğini ifade etti. Ardından sistem yaklaşımı,ekolojik yaklaşım,güçlendirme yaklaşımından bahseden ÖZKAN,bir sosyal çalışmacının bağlanma ve nesne ilişkilerini iyi bilmesi gerektiğini  bunun için sosyal hizmetin kurucuları olan Freud,kızı Amma Freud,Eric Ericson,Melani Clein,John Bovli,Alan Schore,Kohleberg gibi isimleri anlamak gerektiğini vurguladı ve yaptıkları çalışmaların neler kazandırdıklarından kısaca bahsetti.

 

Son olarak Türkiye de ki okul sosyal hizmetinin istihdamında yapılan çalışmalardan,nasıl yapıldığından,eksikliklerin nedenlerinden ve neden çözülemediğinden bahsetti.Şu anda Yalova da atanarak okul sosyal hizmeti alanında çalışan Hülya ve Filiz hanımlarıda kürsüye davet ederek öğrencilerin onlarında tecrübe ve okul sosyal hizmetindeki istihdamları ve sorunlar hakkındaki bilgileri öğrenmelerini sağladı.

 

Konferansı soru cevap şeklinde yürüterek hem öğrencilerin verdiği cevaplar üzerinden gitti hemde öğrencileri düşündürüp keyifli bir sohbet havasında sunumunu gerçekleştirdi.

 

 

Konferans bitiminde Sayın ÖZKAN, Yalova Üniversitesi Hocaları ve YÜSOS Klübü üyeleri ile  hatıra fotoğrafı çekildi,  program tamamlanmış oldu.