Share

Uluslararası İşbirliklerim

Eurodesk Temas Noktası

‘Bir Dünya Üniversitesi’ olma hedefiyle hızla kendisini geliştiren Yalova Üniversitesi, öğrencileri için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan bir Eurodesk Temas Noktası’dır. Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Merkezi Birimi, Türkiye’nin 17 EURODESK temas noktasından biri olarak hizmet vermektedir.

İkili İşbirlikleri

Yalova Üniversitesi, uluslararasılaşma amacıyla öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yurt dışında tecrübe, küresel düşünebilme yetisini geliştirme ve entellüktüel bakış açısına sahip olmalarını teşvik etmektedir. Dünya ile entegre olma hedefindeki üniversitemiz bu doğrultuda ABD North Dakota State Üniversitesi ve ABD Benedict College ile ikili işbirlikleri içersindedir.

Erasmus

Uluslararası değişim programları öğrencinin özgüvenini geliştirmesi açısından önemlidir. ERASMUS programı vasıtasıyla, öğrencilerimizin yurt dışındaki saygın üniversitelerle iletişim kurmaları üniversitemizce desteklenmekte ve öğrencilerimize Avrupa’daki projelere katılabilme olanağı sunulmaktadır. Yalova Üniversitesi, uluslararası işbirliklerine son derce açık ve bu eksende çalışmalarına hızla devam eden bir kurumdur. Öğrencilerinin geniş bir perspektife sahip olmasına ve farklı kültürleri tanımasına önem veren çağdaş, küresel düşünce yapısına sahip ve daima ileriyi hedefleyen Yalova Üniversitesi, ülkelerarası işbirliğini teşvik etmektedir. Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak, öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunma prensibini benimseyen üniversitemiz, İngiltere Leeds Metropolitan Üniversitesi, Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi, Bosna Hersek Bihaç Üniversitesi, Bosna Hersek Uluslararası Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek Zenika Üniversitesi, Gürcistan Teknik Üniversitesi, Polonya Copernicus Üniversitesi, Faculty of Economic Sciences and Manegement ve Poznan School of Banking ile işbirliği içersindedir. Belirtilen işbirlikleri ve değişim programları yoluyla öğrencilerin edineceği uluslararası akademik deneyimlerin,  öğrencilerin yetenek ve donanımlarını artırması ve bu yolla mezunların küresel başarıyı yakalamaları hedeflenmektedir.

Leonardo Da Vinci

Her aşamada ve her birimde ilerlemeyi kendisine hedef alan Yalova Üniversitesi, Hayatboyu Öğrenme Programı içersinde, ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir.  Üniversitemiz bünyesindeki gençlerimizin, temel mesleki eğitim içersinde beceri ve yeterliliklerinin artmasını, kalitenin yükseltilmesini, kaynaklara erişimin iyileştirilmesini sağlamak ve rekabeti ve girişimciliklerini arttırmak amaçlarıyla Avrupa üniversiteleri ile işbirliği içersindedir.