Share

Bölüm Başkan Vekilimizin Mesajı

 

Sevgili öğrenciler,

Dünyamız giderek karmaşıklaşırken, teknolojik ilerlemeye bağlı olarak devletler arasında iletişim, etkileşim ve işbirliği artıyor, bütünleşmelere varan ortaklıklar kuruluyor. Politik, ekonomik, askeri ve kültürel alanların tümünde, bir ülkede meydana gelen herhangi bir olayın diğer ülkeler üzerinde etkileri olduğunu gözlemliyoruz. Diğer taraftan ülkeler arasında çıkar ve algı farklılıklarına dayanan rekabet, çatışma potansiyelleri ve savaşlara varan ilişkiler bölgesel ve küresel barışı tehdit edebiliyor. Nükleer kazalar veya küresel iklim değişiminden kaynaklanan sorunlar gibi ülkelerin tek başlarına çözüm bulamadıkları konularda ortak hareket etmek ve küresel önlemler almak giderek daha fazla zorunlu olurken, devletler dışında çokuluslu şirketler, uluslararası örgütler, devlet dışı organizasyonlar, hatta küresel terör örgütleri uluslararası ilişkilere etki ediyor. Devletlerin iç meselesi olmaktan çıkan rejim, demokratikleşme, insan hakları gibi etik – normatif değerler devletlerin dış politikalarına daha fazla etkide bulunurken, bu ve benzeri etik normlar adına gerek demokratik sistem dönüşümleri ve devrimlerin yaşanması, gerekse de ulus devletler içerisinde ayrılıkçı hareketlerin ve terörizmin meşrulaştırılma çabaları, bu olguların bilimsel olarak incelenmesini zorunlu kılıyor. Bunların yanında halen dünyanın çeşitli bölgelerinde açlık ve su sorunu gibi yaşamsal konularda özellikle zengin kuzey ve yoksul güney gerçeğinden kaynaklanan küresel ve uluslararası sorunlar meydana geliyor. Bu sorunlar ve konulara duyarsız kalamayız, çünkü gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak etkilerini hissediyoruz. Uluslararası İlişkiler bilimi bütün bu konu ve sorunları akademik olarak incelemeyi, analiz etmeyi, açıklamayı ve çözümler üretmeyi amaçlıyor.

2009 yılından beri lisans ve yüksek lisans eğitimi veren Yalova Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümü, sizlere uluslararası konu ve sorunları akademik olarak anlama, analiz etme ve açıklama bilgi ve formasyonunu kazandırmayı hedefliyor. Lisans düzeyinde eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde ayrıca ikinci yabancı dil eğitimi de verilmekte. Sizlerin iyi derecede İngilizce bilen ve kullanan, bunun yanı sıra ikinci bir yabancı dili de temel düzeyde okuyup anlayabilen mezunlar olmanızı istiyoruz. Bu doğrultuda programımıza zorunlu ikinci yabancı dil uygulamasını entegre ettik. Bölümümüz özellikle ABD ve İngiltere’deki çeşitli üniversitelerle imzalanan anlaşmalar temelinde sizlere çeşitli düzeylerde yurtdışında eğitim alma olanakları sunuyor ve mesleki uygulama – staj gibi konularda öğrencilerimizi destekliyor. ERASMUS programı ve diğer ikili ilişkilerimizle siz öğrencilerimizin ufkunu daha da genişleterek yurtdışı deneyiminizi arttırmayı amaçlıyoruz.

2017-2018 Bahar akademik döneminde siz değerli öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Bölüm Başkan Vekili

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali UĞUR