Share

Termal

İl adı: Yalova

 

İlçe Adı: TERMAL

 

Nüfusu (Merkez il/ilçenin nüfusu belirtilecek): : 197.412 / 5404

 

Yüzölçümü                : 847 km2 / 45 km²

Nüfus artış oranı (Genç, yaşlı, çocuk): Her yaştan nüfus

 

Nüfus artışını etkileyen faktörler: (Göç, sanayi, turizm vb): Turizm ve Hizmet Sektörü; bölgenin turizm bölgesi olması nedeniyle özellikle yaz aylarında yazlıkçı turistlerin gelmesi ile bölgede yaz aylarında yoğunluk yaşanmakta ve buna bağlı olarak da, hizmet sektöründe de yoğunluk yaşanmaktadır.

İş sahası: Turizm, Hizmet Sektörü, Tarım ve Hayvancılık

Termal Hakkında Genel Bilgiler:

Çoğrafik Yapısı

Yüzölçümü 45 km2 olan ilçenin kuzeyi Marmara Denizi, doğusu Yalova merkez, batısı Çınarcık ilçesi ve güneyi Gemlik ilçesi ile çevrilidir. İlçe, Yalova ikliminden farklı olarak makro klima tipi iklim özellikleri göstermektedir. Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir  geçiş göstermektedir. İlçede ortalama sıcaklık 10 C°'dir. Ortalama yağış miktarı 800mm, ortalama rüzgar hızı 2 m/sn, en hızlı rüzgar yönü kuzey batıdır. Termal ilçesinin bitki örtüsü Samanlı Dağları’nın kuzey ve güneyinde 200-250 m vadi kesintili şeritler ve parçalar halinde bulunurlar. Bu orman örtüsünün birleşimine giren unsurların büyük bir kısmı Karadeniz kıyı silsilesinin florasına dahildir. Bir kısmı ise Akdeniz florasının türü olarak görülmektedir. Yer yer karakteristik türlere rastlanır. 

Jeolojik Yapısı

Termal ilçesi, Marmara Bölgesi’nin güneyinde yer almakta ve depremsellik riski bakımından sağlam bir zemine sahiptir.

Ekonomik Yapısı

Termal bir turizm merkezidir. 1927 yılında Batum’dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile kurulan ilçe, başlangıçta tarım ve ormancılıkla uğraşırken ilerleyen zaman diliminde ilçede turizmde gerçekleşen artışı bağlı olarak pansiyon işletmeciliğine başlanmış ve kısa sürede başarılı olunmuştur. İlçe, bugün 8.000 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük tatil merkezidir. Pansiyonculuk, ev pansiyonculuğunun yanı sıra  turistik nitelikli otel, motel, lokanta ve diğer birimleriyle gelişen ilçeyi ziyaret eden Arap turist sayısı son yıllarda ciddi artış göstermiştir. İlçede 11 otel ve 11 motel başta olmak üzere büyük ölçekli pansiyonlarda bulunmaktadır.          

Ekonomik faaliyetleri arasında süt sığırcılığı, et ve yumurta tavukçuluğu, arıcılık olan ilçede sebze ekimi de yapılmaktadır. Ormanlardan ıhlamur, kestane toplayıcılığı da önemli boyutlardadır. Halkın çoğunluğu  Termal Kaplıca tesislerinde çalışmakta ve geçimini buradan sağlamaktadır. Ayrıntılı bir ekonomik analiz yapıldığında Termal ilçesinin ekonomik yapısının aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir:         

 

1-EKONOMİK HAYATIN TARİHİ GELİŞİMİ:     

1930 yılında Atatürk tarafından vatandaşlara tarım yapmaları için araziler verilmiş; ancak verilen arazilerde kısa süre tarım yapılmıştır. Bunun sebebi, Termal Kaplıcaları'nın oluşumuna bağlı olarak artan turizm potansiyelinin beraberinde getirmiş olduğu pansiyon ve otel işletmeciliğidir. İlçede halen pansiyon ve otel işletmeciliği halkın önemli geçim kaynağıdır. 

 

 2-SANAYİ       

 İlçede (Gökçedere ve Üvezpınar'da) turizm sanayisi bulunmaktadır. Bacalı sanayi hiç yoktur. Akköy ve Yenimahalle köylerinde bir kaç atölyenin dışında endüstriyel sanayi yoktur.

3-TARIM  

İlçenin merkez ve köylerinde 320 çiftçi aile yaşamaktadır. İlçenin yüzölçümü 52305 dekar olup, 43500 dekar orman, 4064 dekarı ekilen alandır. 39 dekarda örtü altı sebzecilik, 12 dekarda örtü altı çiçekçilik, 626 dekarda ise açıkta sebzecilik yapılmaktadır. 500 dekar sulanabilen arazi 3564 dekar sulanmayan arazi vardır.  Ekim ve dikim yapılmakta olan ürünler bezelye, bamya, sebzecilik, seracılık ve orman ürünlerinden ıhlamur ve kestanedir. Akköy Köyü’nde seracılık büyük aşama kaydetmiştir. 

 

 4. HAYVANCILIK           

 İlçede, hayvancılıkta son yıllarda gözle görülür bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu durumun en büyük sebebi, yurt dışından ithal edilen süt sığırlarının daha verimli olmasıdır. İlçede ve köylerinde toplam 609 büyükbaş, 536 küçükbaş hayvanın yanı sıra  1780 tavuk ve hindi vardır. İlçemiz genelde ormanlık olup son zamanlarda arıcılık da artmıştır. Toplam 892 adet fenni kovan vardır. Arıcılığın geliştirilmesi, daha iyi ve teknik bir şekilde yapılabilmesi için Sosyal Yardımlaşma Vakfınca 40 aileye 200 kovan arı  dağıtılmış  ve kurs düzenlenerek bilgilendirilmiştir.     

Uygulanan Projeler:        

1-Süt Sığırcılığı Projesi: Sosyal Yardım Vakfı ile müştereken yapılmaktadır. Ödenek gelmesi beklenmektedir.

2- Yay Çatılı Sera Projesi: Sosyal Yardım Vakfı ile müştereken yapılmaktadır. Ödenek gelmesi beklenmektedir.

3-Mısır Üretimi Geliştirme Projesi: Tarım İlçe Müdürlüğünce uygulanmaktadır.

4-Yonca Ot Üretimi Geliştirme Projesi: Tarım İlçe Müdürlüğünce uygulanmaktadır  

 

 5- KOOPERATİFLER      

 

İlçede kooperatifçilik yoktur.    

 

6- BANKALAR       

 

İlçede 03.07.1999 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Şubesi açılmış ve hizmete başlamıştır. Fuar, sergi ve panayır yoktur.

 

Turizm      Termal su şehri, Roma ve Bizans döneminden kalma kaplıcaları, kanalları, yapılan kazılarla ortaya çıkartılan arkeolojik kalıntıları, ilginç ağaçları ve doğal güzelliği nedeniyle 1. Derece doğal arkeolojik ve tarihi sit alanı olarak ilan edilmiştir.

Termal’in kültür ve tabiat varlıkları, 1- Kaynak ve çevresi (Kabtay), 2- Valide Hamamı, 3- Çınar Otel, 4- Köprü, 5- Kurşunlu Hamam, 6- Büyük Lokanta Binası, 7- Büyük Otel, 8- Exedra, 9- Yaver Köşkü, 10- Atatürk Köşkü , 11- Çınar otelin önündeki çınar ağacı (200 yaşında) , 12- Üçazize ( Üçkardeşlerin) mezarları, 13- Sinema Binası, 14- Aşıklar Yolu vb.dir.

Turizm ağırlıklı yatırımları olan İlçenin jeotermal ve doğal güzellikleri sıralanamayacak kadar çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır;

Üvez Pınarı ve Sudüşen Şelalesi: Termal Kaplıcalarına 500 m uzaklıkta olan Üvez Pınar Köyü ilin önemli bir turizm merkezidir. Üvez Pınar Köyü’nden 8 km uzaklıkta bulunan Sudüşen Şelalesinin çevresi mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu şelale ve çevresi doğal güzellikleri yönünden ün yapmıştır. Şelale çevresinde trekking (doğa yürüyüşü) parkuru bulunmaktadır; ayrıca yörede oldukça gelişmiş turizm tesisleri bulunmaktadır.
Gökçedere: Yalova ili Termal ilçesinde vadi içerisinde bulunan Gökçedere’de turistik tesisler yer almakta olup; ilin önemli turizm merkezlerinden biridir. Bu tesislere kaplıcalardan sular getirilmiştir.
Niyet Kemeri ve Ayak Suyu:  İlçede bulunan suyolunun (kemer) ne zaman yapıldığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Tarihçi Zonaras bu kemerin varlığına değinmiş ve Niyet Kemeri olarak bilindiğini ifade etmiştir. Günümüze iyi bir durumda gelen bu su kemeri kesme taştan yuvarlak tonozla üzeri örtülmüştür. Bu kemerin altından akan sıcak suyun bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılmıştır. Bunların başında da romatizma, mantar ve çıban gibi deri hastalıkları gelmektedir.

Karaca Arboretumu: TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin KARACA tarafından 1980 yılında kurulmuştur. Yalova-Termal karayolu üzerinde, İl merkezine 5 km uzaklıkta Samanlı köyü içerisinde bulunmaktadır. Peyzaj ağırlıklı, koleksiyon bir arboretum karakterinde olup; 135.000 m2 lik bir alanda kurulmuştur. İçerisinde kaya bahçeleri, bitki bahçeleri, iris bahçeleri, gül bahçeleri, minyatür bitkiler, Türkiye doğumlu bonsai bitki koleksiyonları bulunmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya kıtaları ve Yeni Zelanda'dan bitki örnekleri yanı sıra, Türkiye'nin endemik bitki örnekleri mevcuttur.
Arboretum içerisinde yaklaşık 5 bin odunsu, bir o kadarda otsu rizomlu ve soğanlı bitki bulunmaktadır. Pazar günleri 13:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Gökçe Baraj Gölü: Yalova’nın su ihtiyacı Sellimandıra Deresi üzerinde kurulan Gökçe Baraj Gölü’nden sağlamaktadır

Açık Havuz: Havuzun uzunluğu 22 m, eni 11 m. derinliği ise 1.45 m. dir. Havuz tamamen Termal suyu ile doldurulmaktadır. Soğuk su karıştırılmaz. 37 C sıcaklığındadır. Su devamlı sirküle olmaktadır.

Atatürk Köşkü: Milli Saraylara bağlı olan bu köşk 1929 yılında 38 gün içinde yapılmıştır. Zamanın pek çok önemli kararları burada alınmıştır. Örneğin Serbest Fırka’nın kuruluşu, yerli malı haftası gibi.

Kurşunlu Banyo: 16 asır evvel Bizanslılar döneminde imparator Justinyen tarafından yapılmış, zamanla afetler ve savaşlar nedeniyle toprağa gömülmüş olan kurşunlu hamamı 1900 yılında Osmanlı padişahlarından Abdulhamit'in emirleriyle 3 yılda tamir ettirilmiştir. Hamamın üstü kurşunlarla kaplı olduğu için günümüzde kurşunlu olarak anılmaktadır. İçinde büyük bir kapalı havuzu, sauna, duş ve banyo odaları vardır. Umumi bir banyodur. Kadın erkek karışık olarak girilmektedir. Banyonun dış cephesinde mermer üzerine yazılı Osmanlıca bir kitabe bulunmaktadır. Kitabe şudur: Zinet efzayi makami muallayı hilafeti islamiye ve erike pirayi saltanatı seniyei Osmaniye Sultan İbnisultan elsultan velgazi Abdulhamıdır han sani hazretlerinin yirmi beşinci sene devsiyei cüluslarına müsadif olan zamana mesadet nişanda onbeş asır evvel yapılmış olduğu halde kulliyen harap olan iş bu hamam mücedder tamir ve ehya edildi.