Share

Bölüm Başkanının Mesajı

 

 

 

 İktisat Bölümümüz modern iktisat biliminin temel kavram ve teorileriyle beraber aynı zamanda mevcut bilgilerimizi, üniversiter bir anlayışla tartışmayı ve sorgula(t)mayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda dört yıllık eğitim-öğretim döneminde iş hayatına atılım öncesi, öğrencilerimizin donanımını azami seviyeye çıkarmak üzere ekonomi bilimiyle dolaylı ve doğrudan irtibatlı farklı bilim dallarında temel bilgiler verilerek iktisat formasyonu tamamlanmaya çalışılacaktır.

Bölümümüz öğrencilerimizi üniversite sonrası hayata pratik olarak hazırlamak hedefini de gözetmektedir. Bu manada Yalova şehrimizin ekonomik hayatının aktörleri olan kamu ve özel iktisadi kuruluşlar ve işletmelerle irtibat sağlamak arzumuz, söz konusu pratiği kazandırmada önemli bir kazanım olacaktır.

Bunun yanı sıra ileriye dönük büyümesini siz öğrencilerimizin mezuniyet sonrası akademisyen olarak aramıza katılmanızı sağlayarak gerçekleştirmeyi önemli bir hedef olarak da planlamaktadır.


Prof. Dr. Kaya Bayraktar
İktisat Bölüm Başkanı