Share

Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programa kabul edilen öğrencilerin Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için, Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili 14. maddesi söz konusu programın toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşması gerekmektedir. Bu çerçevede söz konusu program, toplam 36 kredilik 12 adet dersten ve kredisiz bir dönem projesinden oluşmaktadır.