Share

Misyon-Vizyon ve Kalite Politikamız

 
                                                                                   YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
                                                                             YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
 
MİSYONUMUZ
Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip, meslek bilgi ve donanımla eğitilmiş, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir meslek yüksekokulu olmaktır.

VİZYONUMUZ
İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.
     
 KALİTE POLİTİKASI
  • İç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamak.
  • Etkin, verimli, rekabetçi, dışa açık, günceli takip eden, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli kendini yenileyen, tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir meslek yüksekokulu olmak.
  • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla öğretim elemanlırımızı, öğrencilerimizi ve diğer tüm paydaşlarımızın motivasyonunu ve performansını arttırmak.
  • Tüm Süreçlerimizde sürekli iyileştirme çerçevesinde verilerle yönetmek.
  • Hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek ve Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.