Share

Dilekçe ve Formlar

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

 1-Ders Kayıt Formu

 

 2-Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu

 

 3-Açılmayan Ders Yerine Derse Yazılma Formu

 

 4-Danışman Belirleme Formu

 

 5-Danışman Proje Yürütücüsü Değiştirme Formu

 

 6-Ders Saydırma Muafiyet Formu

 

 7-Farklı Enstitüden Ders Alma Formu

 

 8-Yabancı Uyruklu Oğrenci Başvuru Dilekçesi

 

 9-Lisansüstü Yatay Geciş_Başvuru Formu

 

10-Askerlik Sevk Tehir-Uzatma-İptal Dilekçesi

 

11-Kayıt Dondurma Talebi Dilekçesi

 

12-Mazeretli Ders Kayıt Formu

 

13-Mazeretli Kayıt Yenileme Talebi Dilekçesi

 

14-Sosyal Hizmet Uygulama Dersi Formu

 

15-Anket

 

16-İlişik_Kesme_Formu

 

17-Proje Öneri ve Değişiklik Formu

 

18-Proje Teslim ve Jüri Öneri Formu

 

19-Proje Savunma Sınavı Tutanağı

 

20-Proje Teslim Tutanağı

21-Savunma Sınavı Öncesi Proje Teslim TutanağıTEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

 1-Ders Kayıt Formu

 

 2-Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu

 

 3-Açılmayan Ders Yerine Derse Yazılma Formu

 

 4-Askerli Sevk Tehir Uzatma İptal Dilekcesi

 

 5-Danışman Belirleme Formu

 

 6-Ortak Danisman Atama Formu

 

 7-Danışman Degiştirme Formu

 

 8-Ders Saydırma Muafiyet Formu  

 

 9-Farklı Enstitüden Ders Alma Formu

 

10-Kayıt Dondurma Talebi Dilekçesi

 

11-Lisansüstü Yatay Geciş Başvuru Formu

 

12-Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi

 

13-Mazeretli Ders Kayıt Formu

 

14-Mazeretli Kayıt Yenileme Talebi Dilekçesi

 

15-Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi

 

16-Sosyal Hizmet Uygulama Dersi formu

 

17-İlişik Kesme Formu

 

18-Tez Öneri ve Değişiklik Formu

 

19-Tez Teslim ve 3 Kişilik Jüri Öneri Formu

 

20-Tez Teslim ve 5 Kişilik Jüri Öneri Formu

 

21-Tez Savunma Sınav Tutanağı 

 

22-Tez Teslim Tutanağı

 

23-Savunma Sınavı Öncesi Tez Teslim Tutanağı

24-Tezi Reddedilen Öğrenciler İçin Tezsiz YL Diploması Dilekçesi

 


DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN

 1-Ders Kayıt  Formu

 

 2-Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu

 

 3-Açılmayan Ders Yerine Derse Yazılma Formu

 

 4-Askerlik Sevk Tehir-Uzatma-İptal Dilekçesi

 

 5-Danışman Belirleme Formu

 

 6-Ders Saydırma Muafiyet Formu

 

 7-Doktora Ders Seçim Formu

 

 8-Farklı Enstitüden Ders Alma Formu

 

 9-Kayıt Dondurma Talebi Dilekçesi

 

10-Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu

 

11-Mazeretli Ders Kayıt Formu

 

12-Mazeretli Kayıt Yenileme Talebi Dilekçesi

 

13-Ortak Danışman Atama Formu

 

14-Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi

 

15-Sosyal Hizmet Uygulama Dersi formu

 

16-Danışman Değiştirme Formu

 

17-Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi

 

18-İlişik Kesme Formu

 

19-Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

 

20-Doktora Yeterlik Sinav Jürisi Öneri Formu

 

21-Doktora Yeterlik Jürisi Sınav Raporu ile Yazılı Sözlü Sınav Evraklar

 

22-Doktora Yeterlik Tutanağı

 

23-Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

 

24-Tez Önerisi Savunma Sınavı Tarihi Tebliğ Dilekçesi

 

25-Tez Önerisi Değerlendirme Formu

 

26-Tez İzleme-Sınavı Tarihi-Tebliğ Dilekçesi

 

27-Tez İzleme Sınav Tutanağı

 

28-Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu

29-Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

30-Doktora Teslim Tutanağı


ÖĞRETİM ÜYELERİ / EABD İÇİN FORMLAR 

 1-EABD Ders Programı Formu

 2-EABD Ders Gorevlendirme Formu

 3-Danışman Belirleme Formu

 4-EABD Danışmanlık/Proje Dağılım Formu

 5-Şekil Açısından İnceleme Tutanağı

 6-Uzmanlık Alan Dersi Raporu

 7-EABD Final Takvimi Formu

 8-EABD Butunleme Takvimi_Formu 

 9-Ogrenci Kontenjanı Talep Formu

10-Ders Yükü Formu (F1)

11-Sınav Puantajı Formu 

12-Ders Telafi Formu