Share

Arş. Gör. Fatih GEÇTİ

 

Doğum Tarihi: 29.09.1983
Doğum Yeri: Adapazarı
Medeni Hal: Bekâr
               
İletişim Bilgileri
 
Yalova Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
 
0 226 811 50 38 (dahili 348)
 
 
 
 
Eğitim
 
Derece
Bölüm
Üniversite
Yıl
           Doktora         
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Sakarya Üniversitesi, SBE
 2008-
Yüksek Lisans
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Sakarya Üniversitesi, SBE
2008
Lisans
İşletme
Sakarya Üniversitesi, İİBF
2006
 
Akademik Görevler
 

Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Araştırma Görevlisi
Yalova Üniversitesi
2009

                     
Burslar
 
Türk Eğitim Vakfı Bursu (1999-2000)
                      
Yayınlar
 
GEÇTİ, Fatih ve Hayrettin Zengin (2008), “Sektör Yaşam Eğrisi Bağlamında Türk ve Amerikan Alışveriş Merkezlerinin Karşılaştırılması”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, İİBF, 26-29 Ekim 2008, Nevşehir
 
GEÇTİ, Fatih ve Mesut Çiçek (2009), “Şehir Pazarlaması ve Markalaşma Yolunda Genç Bir Şehir: Yalova”, Poster Bildiri, I. Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, Yalova Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2009, Yalova
 
GEÇTİ, Fatih ve Hayrettin Zengin (2009), “Kriz Markayı Mı Yoksa Miktarı Mı Teğet Geçti”, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bozok Üniversitesi, İİBF, 14-17 Ekim 2009, Yozgat
 
  
Akademik Araştırma Alanları
 
Perakendecilik, Alışveriş Merkezleri, Özel Marka Ürünler
Stratejik Pazarlama Yönetimi
Şehir Pazarlaması, Şehir Markalaşması
Pazarlama Teorisi
Tüketici Davranışları, Fonksiyonel Olmayan Tüketici Davranışları
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 
Yabancı Dil
 
İngilizce (İleri Seviye)