Share

2016 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları (Quotas of Bachelor's Degree Programs for Students From Abroad in 2016)

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Portalı için tıklayınız.

YÖS Sınavı Yapan Bazı Devlet Üniversiteleri

2016 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları (Quotas of Bachelor's Degree Programs for Students From Abroad in 2016)

Yalova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge  

Yalova University Directive For Admission of International Student

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkamet İzinleri Hakkında Bilgi Notu

Başvuru Formu (Application Form)

2016 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Yerleştirme Sonuçları( Results of Bachelor's Degree Programs for Students From Abroad in 2016)

2016-2017  Güz Yarıyılı Katkı payı ve öğrenim ücretleri

Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. ( The delay in the application made by mail will not be considered)

Yedek olarak yerleşen adaylara kabul mektubu gönderilmeyecektir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU TAKVİMİ

APPLICATION CALENDAR FOR FOREIGN STUDENTS

11-22 Temmuz 2016

11-22 July 2016

Başvuru  (Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır)

Application(Applications will be made to the Student Affairs Office)

18 Ağustos 2016

18 August 2016

Asil ve Yedek Adayların ilanı (ÖİDB’nın web sitesinde ilan edilecektir)

The Announcement of the Candidates found successful and substitues( It will be announced at http://www.yalova.edu.tr/ogrenciisleridairebaskanligi)

01 Eylül 2016

01 September 2016

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Yeterlik Sınavı

Turkish Proficiency Exam for Foreign Student

02 Eylül 2016

02 September 2016

Türkçe Yeterlik Sonuçlarının İlanı

The Announcement of Turkish Proficiency Exam Results 

05 Eylül 2016

05 September 2016

Yabancı Dil Muafiyet, Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı

Exemption Foreign Language Proficiency and Placement Test

07-09 Eylül 2016

07-09 September 2016

Yabancı Uyruklu Asil Olarak Yerleşenlerin Kayıtları (ÖİDB Tarafından Yapılacaktır)

Registration of the Candidates found successful (Registration will be made at Student Affairs Office)

 

19 - 21 Eylül 2016

19-21 September 2016

Yabancı Uyruklu Yedek Olarak Yerleşenlerin Kayıtları (ÖİDB Tarafından Yapılacaktır)

Registration of the Substitues (Registration will be made at Student Affairs Office)