Share

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Tarihi

REKTÖRLÜK 2.Grup

  • Genel Sekreterlik
  • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
  • Personel Daire Bşk.
  • İdari ve Mali İşler Daire Bşk.
  • Strateji Geliştirme Daire Bşk.
  • YADİM
  • Halkla İlişkiler

Tarih:  

  1. Eğitim : 14/12/2016
  2. Eğitim : 28/12/2016

Saat :10:00 -12:00

Yer :Merkez Konferans Salonu