Share

Elektron Mikroskop (SEM) Görüntüleme Laboratuvarı

Elektron mikroskop (SEM) laboratuvarımızda farklı malzemeler (polimer, seramik, metal, bitki vb) incelenebilmektedir. SEM analizlerinde malzeme türüne göre mikroyapı özellikleri (tane boyutu, tane şekli, aglomerasyon, porozite, faz gelişimi vb) karakterize edilmektedir. Ayrıca SEM-EDS (enerji dağılım spektroskopisi) analizleri ile malzemenin elementel kompozisyonu (noktasal, çizgisel ve haritalama) belirlenerek kimyasal bileşimi hakkında bilgi sağlanmaktadır. Laboratuvarımızda FEI Inc., Inspect S50 model SEM ve EDAX Inc., Octane Prime model EDS kullanılmaktadır.