Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr Bora Açan

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr Bora Açan
Sürekli artan küresel rekabet ve gelişen teknolojiye paralel olarak pazarlama sektörü bu yarışın içinde daha da önemli hale gelmiştir. Bu durum da pazarlamayı iyi bilen ve doğru uygulayabilen uzmanlara olan ihtiyacı tetiklemiştir.Bu kapsamda Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programının amacı, öğrencileri ulusal ekonomi ve istihdamda önemli yer tutan pazarlama alanında, pazarlama teori ve uygulamaları gerekliliklerine uygun bir şekilde donatılmış kalifiye elemanlar olarak yetiştirmektir.
TÜMÜ