Bölüm Başkanı Prof.Dr.Rafet BOZDOĞAN

Bölüm Başkanı Prof.Dr.Rafet BOZDOĞAN

Bir toplumun yaşam standartlarının belirlenmesinde, Ulaşım sistemlerinin rolü çok büyük yer tutmaktadır. Mühendislik faaliyetlerinde temel görevin, insan yaşamını kolaylaştırmak ve gelişen teknolojilerin paralelinde toplumların ve ülkelerin yaşam standartlarının geliştirilmesi olarak ele alındığında; bir Ulaştırma Mühendisi’nin öncelikli hedefi, temel mühendislik bilgilerini kullanarak, ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve dolayısıyla toplumun yaşam...

TÜMÜ
 

MERKEZLER VE BİRİMLER