Bölüm Başkanının Mesajı

Bölüm Başkanının Mesajı
Bilgi çağı olarak da adlandırılan 21. yüzyıldaki uluslararası gelişmeler ticaret ve finansmanın önemini ortaya koymaktadır. Günümüzde, ülkelerin ekonomik zenginliği ve gücü, uluslararası ticarette ve uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve rekabetçiliği ile ölçülmektedir. Ekonomik ve siyasi işbirlikleri ile küreselleşme olgusunun varlığında, uluslararası ticaret ve özellikle finansman konuları, iş ve bilim dünyasında daha da cazibe alanları olarak ortaya çıkmaktadır.
TÜMÜ