Bölüm Başkanı Mesajı

Bölüm Başkanı Mesajı
Uluslararası rekabetin artışı karşısında kurumların yaşama ve gelişmelerinin, yönetim kapasitelerine bağlı olduğunun daha iyi anlaşılması, diğer yandan bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmenin devamı sonucu yönetim işini oluşturan öğelerdeki radikal değişiklikler, yönetim ve organizasyon ile ilgili gerek kuramsal gerek uygulama tekniklerini daha önemli ve güncel hale getirmektedir.
TÜMÜ