Merkez Müdürünün Mesajı

Merkez Müdürünün Mesajı
Merkezimiz, Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜBİTAM) adı ile, Yalova Üniversitesi Senatosunun 08.02.2011 tarih ve 38 sayılı toplantısında alınan kararla ve 29.03.2011 tarih ve 27889 sayılı Resmi Gazetede yönetmeliğimizin yayınlanması ile faaliyetlerine başlamıştır.
TÜMÜ