Bologna (Bolonya) Süreci nedir?

Bologna Sürecinin hedefi, Avrupalı öğrenciler ve personelin yanında dünyanın diğer bölgelerindeki öğrenci ve personel için uluslararası işbirliği ve akademik değişim temelli bir Avrupa Yükseköğretim Alanı kurmaktır.

 

Hedeflenen Avrupa Yüksek Öğretim Alanı:

·       Öğrencilerin, mezunların ve yüksek öğrenim personelinin seyyaliyetini kolaylaştıracaktır;

·    Öğrencilerin şahsi gelişimlerini desteklemek ve onların demokratik toplumlardaki müstakbel kariyerlerine ve aktif vatandaşlıklarına destek olacaktır;

·   Demokratik ilkeler ve akademik hürriyet temelinde kaliteli yükseköğrenime yaygın bir erişime yardımcı olacaktır.

 

Neden Bologna Süreci olarak ifade edilmektedir ve kimler katılmaktadır?

Bologna Süreci ismini, 29 Avrupa ülkesinde yüksek öğrenimden sorumlu bakanların 19 Haziran 1999 tarihinde İtalya’nın Bologna şehrinde imzaladıkları Bologna Deklarasyonundan almaktadır. Bugün, bu sürece 47 ülke dahildir ve Türkiye’de bu ülkelerden bir tanesidir. Söz konusu ülkelerin hepsi Avrupa Kültür Kongre’sine üyedir ve Avrupa Yükseköğretim alanına hedeflerini bağlıdır. Bologna Süreci’nin önemli bir özelliği ve başarısının anahtarı, bu sürece, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO-CEPES gibi kurumlarında yanında, yüksek öğrenim kurumlarının temsilcileri, öğrenciler, personel, işverenler ve kalite teminatı kurumlarının dahil olmasıdır.

NOT: Görev değişikliği nedeniyle senato tarafından güncelleme yapılacaktır.

KOMİSYON ÜYELERİ

          GÖREV

                             İSİM SOYİSİM

         Başkan

    Prof. Dr. Derya GÜROY

         Raportör

    Sayim ORAL

         Üye     Prof. Dr. Mustafa ÖZTAŞ
    Doç. Dr. Yıldırım TORUN
    Doç. Dr. Mehmet Selçuk MERT
    Dr. Öğr. Üyesi Fatma KIZIL
    Dr. Öğr. Üyesi Duygu Talih AKKAYA
    Dr. Öğr. Üyesi Asuman SALTAN
    Dr. Öğr. Üyesi Kemal DEMİR
    Öğr. Gör. Başak Oya KORAP
    Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KÖSE
    Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDEMİR

 

Etiket: bologna yalova