Avrupa  Birliği  (AB)  tarafından  2021-2027  mali  döneminde  ülkemizin kullanımına açık olan AB fonlarına  ilişkin “Çevre, iklim, tarım, gıda, dijitalleşme, sağlık, eğitim, ticaret, yatırım, enerji, kültür, yönetişim gibi çok çeşitli  alanlarda  proje  fırsatları  sunan  AB  Programlarından  daha  fazla  istifade  edilmesinin  temini  amacıyla 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde hibrit olarak "AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı"düzenlenecektir.

 

Çalıştay kapsamında tüm güne yayılan farklı panellerle Ufuk Avrupa, AB Sağlık, Dijital Avrupa, TekPazar, Yaratıcı Avrupa, Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar ve Değerler Programları ve proje çağrıları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, söz konusu AB programları kapsamında proje deneyimi yaşamış kuruluşların temsilcileri uyguladıkları projelerdeki kazanımları, çıktıları,  karşılaşılan zorlukları,  edinilen dersleri ve AB üyesi ülkeler ile işbirliği süreçlerini paylaşacaktır.

 

11-12  Mayıs  2022  tarihlerinde  09:00-18:00  saatleri  arasında  gerçekleştirilecek  çalıştayın  çevrimiçi katılım kayıt bağlantısı ve taslak gündemine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Çalıştay çevrimiçi kayıt bağlantısı

Çalıştay taslak gündem

Etiket: Çevrimiçi AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı 11-12 Mayıs 2022