Prof.Dr. Fehime Jülide HIZAL YÜCESOY

Rektör Yardımcısı

Tel : (0226) 815 50 08

E-Posta : hizalyucesoy@yalova.edu.tr

 

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olduktan sonra lisansüstü öğrenimine İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim dalı Analitik Kimya bilim dalında devam etmiştir. 1996 yılında yüksek lisans, 2001 yılında ise doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2007 yılında doçent ünvanını hak edene kadar geçen süre zarfında Notre Dame Üniversitesi (Indiana/ABD), Yer Bilimleri Fakültesinde Prof. Dr. Jeremy Fein’in yanında ve Forschungszentrum Karlsruhe, Institute for Technical Chemistry, Water Technology and Geotechnology Division (Karlsruhe/Almanya)’ da Prof. Dr. Wolfgang Höll’ün yanında üçer ay süreyle ağır metal adsorpsiyonu ve modellenmesi konularında çalışmalarda bulunmuştur. 2010 yılında Yalova Üniversitesinde görev yapmaya başlamış, 2013 yılında profesör ünvanını almıştır. Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü haricinde üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında üye olarak görev yapmıştır.

Konvansiyonel olmayan sorbanlar üzerinde ağır metal adsorpsiyonunun incelenmesi ve modellenmesi, endüstriyel katı atıkların değerlendirilmesi ve kullanılabilirliği, elektroforetik yöntemle karbohidrat karışımlarının kalitatif ve kantitatif tayini, hümik asitlerin, asidik-bazik dengelerinin ve metal komplekslerinin modellenmesi, hümik asitlerin antioksidan özelliklerinin elektron transferine, metal nanopartikül oluşumuna ve solid-likid ekstraksiyonunu dayalı yöntemlerle incelenmesi, hümik asitlerin fotodegradasyonu, antioksidanların kapasite tayinleri konularında çalışmaktadır. Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makaleleri, ulusal ve uluslararası konferanslarda bildirileri ve kitap bölümleri vardır. Analitik Kimya alanında yapılmış ulusal kongre ve çalıştayların düzenleme ve bilim kurullarında yer almış, davetli konuşmacı olarak çok sayıda bilimsel toplantıda yer almıştır.

Türk sanat müziği koro çalışmalarına katılmakta, tanbur dersleri almakta ve tenis oynamaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

 


Prof.Dr. Fikret YÜKSEL

Rektör Yardımcısı

Tel : (0226) 815 50 07

E-Posta : fyuksel@yalova.edu.tr

 

Ardahan’ın Posof ilçesi İncedere köyünde doğdu. İlkokul birinci sınıfı Erzincan’da okuduktan sonra ilk, orta ve lise eğitimlerini Sivas’ta tamamladı. 1986 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 - 1990 yılları arasında Öğrenim bursu aldığı ÇİTOSAN’a bağlı Samsun (Ladik) Çimento Fabrikasında işletme ve bakım onarım mühendislikleri görevlerinde çalıştı.

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde, Ağustos 1990’da Araştırma Görevlisi olan Yüksel, aynı bölümde, Enerji Bilim Dalında 1992 yılında “Güneş Enerjisi” üzerine yaptığı Tez ile Yüksek Lisansını, 1996 yılında da “Motorlarda Alternatif Yakıt Kullanımı” çalışması üzerine Doktorasını tamamladı. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında da Profesör oldu.

Atatürk Üniversitesinde görev yaptığı yıllarda, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2009 yılında Yalova Üniversitesinde göreve başladıktan sonra, değişik zamanlarda; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı, Yalova Meslek Yüksekokul Müdürlüğü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Prof. Dr. Fikret Yüksel; Alternatif Enerji Kaynakları, Yakıtlar ve Yanma, İçten Yanmalı Motorlar ile Isıtma/Soğutma/Havalandırma konularında çalışmalarını yürütmekte, Lisans ve Lisansüstü Dersler vermektedir. Yüksel’in 100’ün üzerinde olan Ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarından, Uluslararası çalışmaları 1000’in üzerinde atıf almıştır. Bilimsel Projelerde; (TÜBİTAK ve BAP) proje üyeliği ve proje liderliği görevlerinde bulunmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıkları yapmış olan   Yüksel, Makine Mühendisleri Odası ile Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği Üyesidir.

 


Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ

Rektör Yardımcısı

Tel : (0226) 815 60 08

E-Posta : rkarakus@yalova.edu.tr

 

1962 Ayancık doğumlu. İstanbul’da öğrenim gördü. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini aynı üniversitede Türk İslam Düşüncesi Tarihi kürsüsünde 1987 yılında, doktora eğitimini ‘1908-1933 Türkiye’de Felsefenin Kavranışı ve Bu Kavranışta Dinin Konumu’ adlı tezle Din Felsefesi alanında 1994 yılında (Selçuk) Necmettin Erbakan Üniversitesinde tamamladı. 1986-1989 yıllarında Gaziantep ve İstanbul’da MEB bağlı okullarda Felsefe Grubu öğretmenliği yaptı. 1989 yılında (Gaziantep) Harran Üniversitesine öğretim görevlisi, 1996 yılında Sakarya Üniversitesine Yardımcı Doçent unvanı ile atandı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi Felsefe bölümünü kurdu. 2011-2014 yılları arasında SAÜ Eğitim Fakültesi dekanlığını yürüttü. 2014-2016 yılları arasında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Akademik çalışmaları Türkiye’nin batılılaşma dönemi düşünce hayatı, Klasik Türk Düşüncesi, Ahlak Felsefesi alanlarında olup yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.

Etiket: Rektör Yardımcıları