Uzaktan Eğitim Öğretim Elemanı İşlemleri

 Bilindiği üzere bütün dünyada yaşanan COVİD-19 salgının ülkemizde de görülmeye başlanmasıyla Devletimiz tarafından kurumların ve vatandaşların uygulaması gereken tedbirlere dair kararlar alınarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kapsamda Hükümetin ve Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda Üniversitemizin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği 20.03.2020 tarihli, 175 sayılı Senato toplantısında değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır:

a)“Yükseköğretim Kurulu Kararları doğrultusunda Üniversitemiz eğitim-öğretimi 23.03.2020 tarihinden başlamak üzere Uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine,”

b)“Dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda eğitim almak isteyen öğretim elemanlarının eğitim ihtiyacının Üniversitemiz bünyesinde yapılacak organizasyonla karşılanmasına,"

c) "Yapılacak uzaktan öğretim sürecinde dönem içi değerlendirmelerinin (vize, kısa sınav, ödev) nasıl yapılacağı öğretim elemanlarının tercihine bırakılmasına, dönem sonu sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı hususunda çalışma yapılarak Senatoda kabul edilip derslerin bitmeden en geç bir hafta önce ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi."

Bu kararlar çerçevesinde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir:

1- Bahar yarıyılının 7 (yedi) haftası yüz yüze eğitimle geçmiş olduğundan uzaktan eğitim 8. haftadan itibaren başlayıp aksi bir açıklama yapılmadıkça 14 (on dört) haftaya tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

2- Dersler mevcut haftalık ders programına göre yürütülecek, her öğretim elemanı 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan haftadaki derslerinin içeriklerini hazırlayarak sisteme yükleyecektir. 27 Mart 2020 Cuma günü itibariyle 8. hafta derslerinden sisteme girmemiş ders kalmayacaktır.

3- Takip eden haftaların ders içerikleri de aynı şekilde o haftadaki ders saati gelmeden önce sisteme girilmiş olacaktır.

4- Sisteme girilecek içerikler üç kısımdan oluşacaktır:

a) Dersin özet sunumu: Haftada 2 saat olan ders için toplam 20 dakika, 3 saatlik ders için 30 dakika, 4 saatlik ders için de iki adet 20 şer dakikalık sunumlar şeklinde hazırlanacaktır. Özet sunum; ders saatinde online canlı (senkron) sunum olabileceği gibi video kaydı, power point sunumu veya metin dosyası şeklinde de olabilecektir.

b) Ders materyali: Ders konusuna dair öğrencinin konuyu hazmetmesini sağlayacak metin "pdf belgesi" olarak telif hakkı sorununa dikkat edilmek suretiyle sisteme yüklenecektir. Ayrıca şekil, şema, grafik çizim vb. öğrenme zenginliği oluşturacak materyal de yüklenebilecektir.

c) Öğrenme durumunu kontrol soruları: Öğretim elemanı, her dersin sonunda öğrencinin kendisini kontrol etmesini sağlayacak 5-10 adet soru, sisteme yüklenecektir. Sorular test formatında olabileceği gibi cevap yazmayı gerektirecek şekilde de olabilir.

5- Canlı (senkron) sunum yapmayan öğretim elemanları haftalık programdaki ders saatini Etkileşim Saati olarak kullanacaktır. Bu saatte öğrencilerin sorularına cevap verme ve açıklama taleplerini karşılama şeklinde karşılıklı iletişim kurulacaktır.

6- Dönem içi değerlendirmeler, öğretim elemanları tarafından kendi uygun buldukları şekilde yapılacaktır.

7- Final sınavlarının nasıl yapılacağı hususu bilahare Senatoda karara bağlanıp açıklanacaktır.

8- Uzaktan eğitim sisteminin kullanılması ile ilgili video ve açıklayıcı bilgilere aşağıda belirtilen web sayfası linkinden ulaşabilecektir.

9- Birim amirleri uzaktan eğitimin düzenli yürütülmesi ve aksaklıklara meydan verilmemesi konusunda sorumluluk üstleneceklerdir.

Bütün yönetici ve öğretim elemanlarımızın sistemin düzgün ve eksiksiz yürütülmesi hususunda gerekli titizliği göstermelerini, aksaklıklara meydan verilmemesi hususunu önemle rica ederim.

Uzaktan eğitim işlemleri bilgilendirme sayfası linki: http://www.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/uzaktan-egitim-ogretim-elemani-islemleri

 

Uzaktan Eğitim Sisteminde karşılaştığınız sorunlar ve teknik destek için Servis Destek İşlemlerinden servis destek talebi oluşturabilirsiniz.

 

E-Posta

Dahili Tel

Mustafa AKCA

mustafa.akca@yalova.edu.tr

5724

Varol YETİŞ

varol.yetis@yalova.edu.tr

5728

Oğuz ONAT

oguz.onat@yalova.edu.tr

5732

Saliha Gülsen KESKİN

saliha.keskin@yalova.edu.tr

5727

Ömer AKAY

omer@yalova.edu.tr

5725

 

 

Etiket: Uzaktan Eğitim Öğretim Elemanı İşlemleri