5 Eylül 2018 tarihli ve 2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle 2019/ Kasım ayında Fuat Sezgin Özel Sayısı yayınlanacaktır. İslam Bilim Tarihi konusunda çığır açan, oryantalist çevrelerin İslam Bilim Tarihi ile ilgili düşüncelerini yeniden düşünmeye sevk eden Fuat Sezgin’i daha iyi anlamak ve anlamlandırmak adına siz değerli akademisyenlerden çalışmalarınızı bekliyoruz. Her yıl Ekim ve Nisan aylarında online olarak yayınlanan sayılara ek olarak dergimizin bu özel sayısına makale gönderecek akademisyenlerin dergipark üzerinden yollayacakları çalışmalarda “özel sayıya” diye not eklemeleri rica olunur. Makale kabulü Ekim ayının sonuna kadar kabul edilebilecektir.

Etiket: Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi Fuat Sezgin Özel Sayısı