Etiket: yonergeler

Dosya Adı Boyutu
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi.pdf 3,12 MB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Öğrenci Görevlendirme Yönergesi.pdf 212,19 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Akademik Personel Görevlendirme Yönergesi.pdf 292,94 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge.pdf 89,89 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Tanıtım ve İletişim Birimi Yönergesi.pdf 372,72 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi.pdf 222,76 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi.pdf 212,41 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi.pdf 55,68 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi.pdf 244,17 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Kariyer Birimi Yönergesi.pdf 219,93 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Kamu Konutları Tahsisine İlişkin Yönerge.pdf 132,48 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi.pdf 132,51 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi.pdf 1,08 MB İndir Göster
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi.pdf 202,43 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi.pdf 288,28 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi.pdf 333,02 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Çalışma Yönergesi.pdf 230,94 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi.pdf 218,31 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi.pdf 160,16 KB İndir Göster
Yalova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi.pdf 240,40 KB İndir Göster
Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi.pdf 542,12 KB İndir Göster
Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Kulüp Etkinliklerin Düzenlenmesi Hakkında Yönerge.pdf 235,12 KB İndir Göster